ANNA-MARI TUOMAINEN

SISUSTUSARKKITEHTI | MUOTOILIJA

Kaiken suunnitteluni ja muotoilun lähtökohtana on avarakatseisuus, monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Koulutukseni ja ammattitaitoni kattaa sisustusarkkitehdin ja muotoilijan ammatin lisäksi rakennusalan ammattilaisen työkokemuksen, mielenterveyshoitajan pätevyyden ja artesaani-ompelijan koulutuksen. Kaikki nämä taidot haluan sitoa yhteen sisustussuunnittelun ja muotoilun työssäni.

 

Ymmärrän koulutuksieni ja kokemukseni kautta suunnittelun tärkeyden jo rakennuksen suunnitteluvaiheesta, rakentamisesta ja rakenteista saakka.  Minulla on vahva materiaalituntemus ja tiedostan ympäristön vaikutukset ihmisen mieleen ja toimintaan. Monialainen osaamiseni  myös kertoo minusta paljon. Olen kiinnostunut monista asioista ja innostun kaikesta uudesta.  Ajattelen asioita laajemmissa kokonaisuuksissa.

 

Hyvin suunnitellulla tilalla vaikututetaan ihmisen hyvinvointiin ja jaksamiseen – tilan täytyy toimia hyvin ja tuntua hyvältä!

Holistinen sisustusarkkitehtuuri pureutuu sisustussuunnitteluun ihmisen hyvinvointi edellä.

Sen tavoitteena on parantaa ihmisen ympäristöä siten, että ihminen voisi mahdollisimman hyvin, jaksaisi paremmin arjessa ja suoriutuisi tehtävistään mahdollisimman vähällä ympäristön tuottamalla kuormituksella.

Ympäröivän tilan tehtävä on tukea ihmisen toimimista, vireystilaa ja hyvinvointia tilan tarkoituksen vaatimalla tavalla. Suunnittelussa otetaan ihminen huomioon psykofyysisena kokonaisuutena, johon monet ympärillä olevat asiat vaikuttavat.
anna-mari tuomainen

Tila voi olla aktivoiva ja vireystilaa nostava, se voi olla keskittymistä helpottava, rauhoittava. Se auttaa esimerkiksi hyvään uneen, joka puolestaan vaikuttaa vahvasti hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tilassa ehkä opetellaan uusia asioita tai pyritään olemaan ajattelematta mitään. Tilassa tulisi pystyä myös hengittämään hyvää, puhdasta ja raikasta ilmaa – löytyy paljon asioita, joiden vaikutusta ihmiseen voidaan analysoida ja tutkia. Näitä asioita huomioimalla syntyy tiloja, jotka näyttävät hyvältä, mutta myös tuntuvat hyvältä. 

Holistinen sisustusarkkitehtuuri pohjautuu vahvasti tieteeseen ja tutkimukseen, mutta myös pitkälti tunteeseen ja ehkäpä myös johonkin, mitä ihminen ei voi tieteellisesti todistaa; energiaan ja sen liikkumiseen tilassa sekä mutu-tuntumaan. 

Suunnittelun apuna käytetään myös palvelumuotoilun keinoja selvittämään ihmisen liikkumista ja toimimista tilassa, jotta tilassa tapahtuvat toiminnot sujuisivat mahdollisimman loogisesti ja jouhevasti.

Tuntua-konsepti sopii erityisen hyvin työympäristöihin ja julkisiin tiloihin, esim. palvelupisteisiin tai -taloihin ja muihin tiloihin, joihin halutaan elämyksellisyyttä tai muutoin hyvää TUNTUA.
Koteihin se sopii myös erinomaisesti. Kukapa ei haluaisi, että kotona tuntuu hyvältä. 

TUNTUA - ENEMMÄN KUIN PELKKÄÄ PINTAA